הקבינט של נתניהו כמלאכי המוות
כיתוב: "הקבינט של נתניהו!!"
אל-חיאת אל-ג'דידה
03/04/2009