ישראל כעורבים
כיתוב על פני הגבר: "הכבוד הערבי"
כיתוב בכותרת: "על ראשי ישנו לחם אותו אוכלות הציפורים" (פתגם מוסלמי)
אל-חיאת אל-ג'דידה
21/10/2006