ישראל ככריש
ישראל ככריש.
אל-רסאלה (שבועון חמאס)
22/01/2007