ישראל כעכבר
כותרת: "אומת המיליארד [המוסלמים] ששולט עליה עכבר"
הכיתוב על פני האריה: "האומה המוסלמית"
אל-רסאלה (שבועון חמאס)
28/02/2008