ישראל כעטלף
ישראל היא עטלף.
אל-חיאת אל-ג'דידה
11/05/2005