ראש ממשלת ישראל כשור
ראש ממשלה ישראל, אריאל שרון, הוא השור. על גבי החיצים שמות של ארגוני טרור פלסטינים.
אל-חיאת אל-ג'דידה
20/03/2004