ישראל כעכברוש
כיתוב על פני המגן [שבידי העכברוש]: "וטו"
אל-חיאת אל-ג'דידה
27/03/2004