ישראל כתנין
ישראל מיוצגת כתנין אימתני.
אל-חיאת אל-ג'דידה
09/10/2003