ראש ממשלת ישראל כאייל
אריאל שרון כאייל נוגח
אל-חיאת אל-ג'דידה
27/02/2002