ישראל כעכברוש (2)
על גבי הגבינה: "המולדת הערבית"
הסכין: "ארה"ב"
על ראשו של העכבר מגן דוד וכיפה
אל-חיאת אל-ג'דידה
20/08/2001