ישראל כתמנון
השלט מימין: "טבריה"
אל-חיאת אל-ג'דידה
17/04/2000