ישראל ככריש (2)
טקסט על גבי המפה: "פלסטין"
הערה: הכריש בצורת מגן דוד בולע את מפת ישראל המכונה "פלסטין"
אל-חיאת אל-ג'דידה
23/05/2010