ישראל כתנין (2)
כיתוב על התנין: "תנין השלום"
[הערה: מגן דוד על גבי התנין]
דמות הערבי: "גיבורי השלום"
כיתוב על ספינת הסיוע לעזה: "פעילי השלום"
אל-דוסתור
27/05/2010