הנאצים החדשים בממשלת המוות הישראלית משתמשים ב"זרחן לבן... [וב]כל הרעלים וסוגי הנשק הביולוגיים והכימיים."
אל-חיאת אל-ג'דידה - 26/07/2014

 

עמר חלמי אלע'ול בטורו הקבוע בעיתון הרשמי של הרש"פ:
"... המטוסים, ספינות הקרב והטנקים של צבא המוות הישראלי לא הותירו מקום אחד שעליו לא הטילו את לבתם הבוערת, הנושאת אלפי טונות של דינמיט, של זרחן לבן ושל כל הרעלים וסוגי הנשק הביולוגיים והכימיים. לא קיימים דברים אסורים בלקסיקון של מדינת ישראל הסוררת, וכן לא קיימים קריטריונים מוסריים, ערכיים או משפטיים במלחמתה המטורפת. כל הערים, הכפרים, הבתים, המוסדות והמשקים החקלאיים של הגויים הפלסטינים נכללו כמטרות בבנק המטרות של מקהלת הנאצים החדשים בממשלת המוות הישראלית.
האם לא הגיע הזמן שהעולם ומטיפי השלום, הדמוקרטיה וזכויות האדם יפעלו לעצירתה של מלחמת השואה הישראלית?"