העיתון הרשמי של הרש"פ: "אור ירוק אמריקאי לישראל לעשות ברצועת עזה כבשלה, באמתלת ההגנה על תושביה"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 17/07/2014

 
מופק מטר בטורו הקבוע:
כותרת: מדוע סירבתם ליוזמה המצרית?
"מנהיגי חמאס מתארים את היוזמה המצרית כ"תבוסתנית" ורואים בה כ"יוזמת כניעה", למרות שהם יודעים כי היא העתק של הסכם ההודנה בין חמאס וישראל משנת 2012. אם כן, על איזה בסיס הם החשיבו בזמנו את ההודנה של הנשיא המודח מטעם האחים המוסלמים, מחמד מורסי, כ"ניצחון", למרות שההתנגדות כונתה [במסגרתה] כ"פעולות תוקפנות", בעוד שהם מחשיבים את היוזמה המצרית בתקופתו של הנשיא המצרי הלאומי עבד אלפתאח אלסיסי כ"תבוסנות וכניעה"?! מטרותיה העיקריות של היוזמה הינה לשים קץ לשפיכת דמם של הפלסטינים ולהרס בתיהם ורכושם,ולמנוע [מתן] אור ירוק אמריקאי לישראל לעשות ברצועת עזה כבשלה, באמתלת ההגנה על תושביה. אך לצד זאת, היא יכלה, על אף חסרונותיה, למנוע מממשלת הכיבוש לגרש עשרות אלפי אזרחים מצפון הרצועה וממזרחה, לעצור את זרימת דמם של חפים מפשע וכן להפסיק את ספירת השהידים, הפצועים והבתים שנהרסו על ראשי יושביהם, כפי שקרה למשפחות אלבטש וכוארע, עליהן השלום...
איננו שוללים את האפשרות כי חמאס תסכים ליוזמה כלשהי להפסקת האש או לכינונו של מערך הודנה חדש, אם היא תגיע מצד שחקנים אזוריים כמו קטר ותורכיה, אפילו אם היא תכלול את אותם תכנים, אך בנוסח אחר. זאת, שכן חמאס לא תסכים ליוזמתה של ההנהגה המצרית החדשה. הרי מנהיגיה כללו בחישוביהם כי אחת ממטרותיהם במלחמה זו הינה להעלות את מניותיהם של האחים המוסלמים, שהתרסקו בבורסה הפוליטית."