העיתון הרשמי של הרש"פ: חטיפת שלושת הנערים "נפלה כפרי בשל לידיו של נתניהו", "לא הייתה יותר ממזימה"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 14/07/2014

 

 מאמר מערכת בעיתון הרשמי של הרש"פ מאת מחמוד אבו אלהיג'אא':
"... ערוצי הלוויין [הערביים] מתעלמים באופן מכוון משאלת התועלת של הפעולה ["עמליה"] שהובילה לתוקפנות מסוג זה, שעוברת כל גבול של ברבריות. אני מתכוון לפעולת חטיפתם ורציחתם של שלושת המתנחלים, שלא הייתה שום הודעה [של קבלת אחריות] מצד מתכנניה ומבצעיה, המדברת על מטרתה או על הסיבות לביצועה בתוך מסגרת מוגדרת. היום ברור לחלוטין כי זו לא הייתה פעולה שתוכננה,ובוצעה בקלות ראש וללא מטרה מדינית. פעולה זו נפלה כפרי בשל לידיו של נתניהו, כך שיוכל לנגוס בו כאוות נפשו ולהשביע את רצונו העז להכות בפיוס הלאומי הפלסטיני ולהחזיר את המצב בעזה למה שהוא היה לפניו, וכן למנוע את המשך הבידוד הבינלאומי שכמעט בוצע נגדו, לאחר הצלחותיה וניצחונותיה של הפעילות המדינית והדיפלומטית הפלסטינית במספר זירות, מקומות וחוגים בינלאומיים. לפני פעולה זו, ישראל הייתה במשבר חמור, אך היום היא יוצאת ממשברה בדרך המוכרת לה – פעולה תוקפנית זדונית ומגונה, שלא נתקלה עד עכשיו בשום הרתעה בינלאומית אמיתית. [העובדה ש]הפעולה ההיא [החטיפה] [לא לוותה] בשום שיח פוליטי ["ח'טאב סיאסי"], מצביע על כך שהיא לא הייתה יותר ממזימה, וההיסטוריה תחשוף ללא ספק מי רקם ותכנן אותה..."