היהודים זנחו את עשרת הדברות והתמחו במזימות
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 21/04/2005

 
המנחה:
     "... חלפו כעת 700 שנה מלידתו של ישו הנוצרי, והנוצרים התרחקו במהלכן מתורות [עקרונות] האהבה. היהודים זנחו את הוראותיו [את דיברותיו] של משה ושבו לעבוד את הזהב. [ברקע רואים יהודים בסרט המתאר את תקופת הנביאים, המתנפלים על מטבעות זהב שנשפכים על הארץ.]
אוהלי מכה; באחד מהאוהלים הגסים נולד ילד יתום שיהפוך בהמשך לאחראי על הרווית צימאונו של העולם לצדק, לאהבה, לחירות ולאמת. במרחק צעדים אחדים ממקום לידתו, פסלי האלילים מילאו את רחבת הבית העתיק ומסביב לכעבה [האבן השחורה הקדושה במכה] שנבנתה ע"י אברהם וישמעאל כדי להפוך לבית תפילה המוקדש לאללה, שבו עובדים אותו לבדו... והרחק ממכה, התמלאה ית'רב [שמה הקדום של העיר אל-מדינה] ביהודים, אשר הגיעו אליה בבורחם מן הביזאנטים, והם נחתו כמו זאבים על האדמות הפוריות ביותר ועל הסחורות החשובות ביותר, והם הקימו את מושבותיהם בנצלם את רפיון הנוכחות הערבית ואת המחלוקת הפנימית שלהם. חכמי היהודים נהגו לסחור בתורה; הם הסתירו דפים מתוכה, הדביקו דפים [אחרים], וסילפו דפים, והלכו והתעשרו. ובזמן שהיהודים עבדו את הזהב, עסקו במסחר במסירות והתמחו במזימות, הערבים עבדו את האבנים, התמסרו ללחימה והתמחו בחיבור שירים."