עורך עיתון הרש"פ: "לכל ערבי מושחת יש שותף ישראלי או זר"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 20/02/2011

 
     "אנו, בתור פלסטינים, חייבים לפנות אל צעירינו, כדי שיצרו קשר עם עמיתיהם הערבים באמצעות הפייסבוק, ויזהירו אותם מפני הניסיונות האמריקניים והמערביים לקטוף את פירות המחאות [במדינות ערב] ולמנות מעל הצעירים מנהיגים שיפעלו לטובת האג'נדות האמריקניות. זאת במטרה לבסס את הכפיפות, לאחר קריסת המשטרים ששירתו את המדיניות האמריקנית לאורך עשורים רבים. ההנהגה הפלסטינית הצליחה לחשוף את הצביעות האמריקנית ואת האפליה הבלתי מוגבלת לטובת כיבוש, שהתבטאה בשימוש בווטו נגד גינוי ההתנחלות. עניין זה לבדו מוכיח את מהות המדיניות האמריקנית הקולוניאליסטית, שעוינת את העם הערבי, ובראשו העם הפלסטיני, ואת שאיפותיו לחירות, כבוד וצדק. אנו מבינים היטב שלמחאות ולמהפכות שבוערות בארצות ערב ישנם שורשים כלכליים וחברתיים, ושהן קשורות לשחיתות ולעוול החברתי. אולם, זאת תוצאה של מדינות משטרה, שהפעילו דיכוי, קודם כל לטובת קשריהן עם האמריקנים. לכל מושחת ערבי יש שותף זר או ישראלי, ולמושחתים הגדולים והעשירים ביותר במצרים יש שותפים בישראל בתחום הגז וכיוצא בזאת. לכן, המרד נגד העושק והשחיתות חייב להיות מופנה כלפי הסנדקים של גנבי אוצרות הטבע ומדכאי העמים, ולא רק נגד סוכניהם."