עיתון הרש"פ היומי מצטט את שיח' יאסין הקורא ליהודים "רוצחי הנביאים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 18/12/2011

 
סדרת הצתות מסגדים על ידי יהודים קיצונים הביאה לתגובתו הבאה של שיח' יאסין, העושה דמוניזציה ליהודים ומציגה אותם כ"רוצחי הנביאים":
     "שיח' יאסין אל-אסטל [ראש מועצת הדעווה הסלפית בפלסטין] אמר כי שורת [מקרי] הצתת המסגדים ו[ספרי] קוראן כהתקפה מטורפת מצד הסוטים מדרך הישר ורוצחי הנביאים עליהם השלום, שמתירים את הדם, הכבוד והרכוש האסורים [להם], ותוקפים את בתי אללה."