תסריטאי המרואיין בטלוויזיית הרש"פ קורא לישראל "הישות הזרה והמוזרה" ש"השתלה" באדמה
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 20/06/2012

 
תכנית הטלוויזיה הפלסטינית "פגישה אישית" ראיינה את התסריטאי חסן יוסף , בן לאב פלסטיני.
     יוסף: "נדבר גלויות: אני חושב שהסוגיה הפלסטינית ביסודה ובמהותה היא סוגיה סורית, אם נרצה או לא נרצה. נתחיל מכאן [שהיא] סוגיה ערבית או סוגיה שיכולה להיות אסלאמית – או... יקומית (של כל היקום). כיון שהסוגיה הפלסטינית היא סוגיה יוצאת דופן מסוגה בהיסטוריה, יתכן ואין דומה לה אלא הסוגיה של האינדיאנים [האמריקאים], אפילו האינדיאנים – חלק גדול מהם ברחו והסתדרו. כמובן שהיא [הסוגיה הפלסטינית], סוגיה יקומית, ערבית, ואזורית, וכדומה. אך במהות, ביסוד היא סוגיה סורית, כיון שהיא חלק מאזור השאם [בלאד אל-שאם] חלק מסוריה הגדולה. "
המראיינת: "כלומר, אתה מחשיב אותה [את פלסטין] כדרום סוריה? זהו ההיגיון שלך? "
יוסף: אני לא מכיר ב[הסקם] סייקס פיקו, ולא מכיר בהצהרת בלפור, ולא מכיר בהסכם פיצל וייצמן... מלפני 1916 עד עכשיו הם ממשיכים [המזימות] על הארץ הזאת ששמה סוריה, ושבוצעה למעשה חלוקתה, ולקיחת אדמות ממנה כאן וכאן וכאן, ולצערנו בוצעה השתלה של הישות הזרה והמוזרה הזו ששמה ישראל."

הערה: ראיון זה שודר פעמיים, לראשונה ב- 17/06/2012 ושוב ב- 20/06/2012.