עיתון הרש"פ: יהודים / ישראלים פועלים "להרוג, לנהוג באכזריות, לשפוך דם ולחלל את הקודשים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 01/06/2012

 
כתב סדיר במדור הדת של עיתון הרש"פ שיח' טאלב אל-סילוואדי:
     "אחת העובדות המבוססות היא שקוֹל השקר אינו מתמרד [נגד האמת], אלא כאשר אלו שמחזיקים באמת (המוסלמים) מוותרים על האמת שלהם - או אז מתפנה מקום לשקר, כך שיוכל להרוג, לנהוג באכזריות, לשפוך דם ולחלל את הקודשים. זהו מה שעושים אויבי אללה בני ציון לעיניו ולאוזניו של העולם כולו, ורואים שבאמצעות השקר, הבדיות והתקשורת המורעלת שלהם, הם בודים שקרים נגד עמנו והנהגתו."