ילדים במחנה פליטים פלסטינים בלבנון מביעים את שנאתם ליהודים ולישראל בטלוויזיית הרש"פ
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 19/05/2012

 
טלוויזיית הרש"פ מציגה סרט תיעודי על הפליטים הפלסטינים. 
ילדה בת ארבע בגן ממחנה הפליטים אל-בדאוי בלבנון: "היהודים גזלו את פלסטין, כדי שישימו אותי בכלא."
ילד אחר בן ארבע: "אנחנו רוצים להחזיר את פלסטין... אני חזק, אני לא מפחד מהיהודים, אני ארביץ להם עם הרגלים שלי אם ירביצו לאנשים."
כל הכיתה בגן שרים: "נשבעים באללה שלא שכחנו, פלסטין היא הארץ שלנו ובתוך העיניים שלנו."