ישראל "נאבק[ת]" עם הפלסטינים "באמצעות חוקים לא נורמליים, שלא ראינו כמותם... אפילו תחת הנאציזם"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 25/07/2012

 
     "הכיבוש הישראלי – הכיבוש הנתעב ביותר בתולדות האנושות... הוא נאבק איתנו באמצעות חוקים לא נורמליים, שלא ראינו כמותם בתקופת הטטרים או ההקיסוס, ולא ראינו כמותם אפילו תחת הנאציזם עצמו."