היהודים השטניים מאיימים על מסגד אל-אקצא
יהודי בעל מבט שטני זולל גביע גלידה בדמות מסגד אל-אקצא.
קריקטורה זו הופיע במקור בעיתון "אל-דוסתור" הירדני.
אל-דוסתור
04/07/2010