קריקטורה בעיתון הרש"פ רומזת לכך שישראל הרגה את ערפאת
אם לבנה:
"אלה שהרגו אותו [בעזרת] פולוניום ידועים."
אל-חיאת אל-ג'דידה
06/07/2012