עבאס: "לישראל מדיניות הרג יומיומי"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 14/12/2012

 
     "הנשיא מחמוד עבאס הביע במברק ששלח למשפחת אלסלאימה את כאבו מהידיעה על מות השהידים של הנער מוחמד עוצ' אלסלאימה, שנהרג על ידי חיילי הכיבוש במרכז העיר חברון.
הנשיא אמר במברק: ' ציערה אותנו רבות הידיעה על מות הקדושים של הנער והבן היקר מוחמד זיאד עוצ' אלסלאימה, שנרצח בדם קר על ידי צבא הכיבוש המתועב ורוחו הטהורה עלתה לשמי התהילה.'


הנשיא הוסיף: 'כשאנו מגנים ומוקיעים פשע נתעב זה, שבא במסגרת של שורת פשעים ומדיניות הרג יומיומי שמבצע צבא הכיבוש נגד עמנו הבלתי חמוש במטרה להטיל עליו אימה, אנו מביעים את אמוננו בכך שעמנו העומד איתן במולדתו ימשיך בעמידתו האיתנה באדמתו ובכך שפשעים אלו לא יניאו אותו מדבקותו בזכויותיו, מעמידתו האיתנה באדמת מולדתו וממאבקו למען חירותם של עמנו ומקומותינו הקדושים ולמען הקמתה של מדינתו העצמאית, שבירתה ירושלים.'"

הערה: מוחמד  אלסלאימה, בן ה-17, נורא למות על ידי שוטרת משמר הגבול לאחר שתקף באגרופים אותה ואת חבריה ואיים עליהם באקדח שלאחר מכן התברר כאקדח דמה.