עבאס: ירושלים היא "אדמת אללה" ו-"הניצחון יגיע"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 11/07/2010

 
     "אחים ואחיות יקרים, אנו מקבלים היום ברוב פאר את יום האסראא' והמעראג'... אשר קבע את הקשר ההדוק בין סמלי האמונה האסלאמים במסגד הקדוש במכה המכובדת לבין מסגד אל-אקצא שבאדמת האסראא' והמעראג' - אדמת פלסטין המבורכת... עריץ זה לא יאריך ימים בירושלים, העריצות לא תמשיך להתקיים. הניצחון יגיע אם ירצה האל. האדמה הזו היא האדמה הטובה ביותר של אללה, שאליה הוא בוחר את מיטב מאמיניו, כפי שנאמר בדבריו של של הנביא [מוחמד] עליו השלום."