גרמנו לשינוי
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" יופיע בכנסת להציג ממצאיו בפני "השדולה למען קידום תודעת הניצחון הישראלי"
Share |