PMW בתקשורת
היועץ המשפטי של מבט לתקשורת פלסטינית מתראיין ב"ערוץ שבע"
Share |
היועץ המשפטי של "מבט לתקשורת פלסטינית" מתראיין ב"ערוץ שבע"
צ


אירופה ממשיכה לממן בנייה בלתי חוקית


הסכמים בינלאומיים אוסרים זאת, אבל באירופה ממשיכים לממן בנייה פלסטינית בשטחי C ונערכים לתבוע מישראל פיצוי על הרס בניה לא חוקית.

שמעון כהן ,26/11/17 

  להאזנה לראיון לחצו כאן

בדו"ח שפרסם לאחרונה מציג עו"ד מוריס הירש מארגון 'מבט לתקשורת הפלשתינית' נתונים ופרסומים לפיהם בניגוד להסכמים הבינלאומיים ממשיך האיחוד האירופי לממן תכניות בניה פלשתיניות בשטחי C, השטחים שהאחריות האזרחית והביטחונית שבהם נתונה בידיה הבלעדיות של ישראל.

בראיון ליומן ערוץ 7 מספר עו"ד הירש על המידע שנחשף בפניו מתוך עיון במספר ידיעות בתקשורת הערבית ומהן ניתן ללמוד כי האיחוד האירופי בונה בתי ספר בשטחי c בניגוד לכל הסכם בינלאומי. "חלק מהמבנים נהרסו בעקבות צווי הריסה, אבל נבנו מחדש במימון אירופי על ידי הפלשתינים".

עו"ד הירש קובע נחרצות כי האירופים מודעים היטב לכך שהכספים שלהם מגיעים לבנייה דווקא בשטחי C ולא מדובר בכספים שהועברו למטרת בנייה באופן כללי ומי שמעביר אותם לאזורים אלה אלו הפלשתינים ללא ידיעה אירופית. "האירופים יודעים שמדובר בשטחי C. ראינו את זה גם בתגובה לפרסום אחרון שלנו".

על פרסום זה ותגובה בלגית זו הוא מספר: "לפני מספר שבועות הצבענו על כך שבית ספר שנבנה על ידי הפלשתינים במימון בלגי קיבל שם חדש, על שם המחבלת דלאל מוגרבי. בעקבות הפרסום הממשלה הבלגית הודיעה לעולם שהיא מפסיקה לממן בתי ספר פלשתיניים עד לבירור העניין, ובפועל הם הודיעו שהפסיקו לממן בנייתם של עשרה בתי ספר שהיו בתכנית. בידיעה אחרונה שפרסמנו ראינו גם נציג של השגרירות הבלגית נוכח באירוע, ולכן שאלנו האם בלגיה הטעתה את העולם כשאמרה שהפסיקה את המימון לתכניות האלה. התגובה הייתה שממש לא, אבל הבלגים עדיין תומכים בבניה פלשתינית בשטחי C. הם לא מוכנים לקבל את העובדה שאין סמכויות להיתרי בניה בשטחי C, הם רוצים להנגיש את החינוך גם לילדי שטח C ולכן הם ממשיכים לתמוך בתכניות האלה".

על דברים אלה נשאל עו"ד הירש אם המשמעות היא שהבלגים נכונים להקפיא בניית בתי ספר בשל קריאת שמם על שם המחבלת, אך כאשר מדובר באזור C הבניה חשובה יותר ולכן דווקא שם הם מוכנים להמנשיך ולהשקיע. על כך הוא משיב כי "מאוד יכול להיות", ובהקשר זה הוא מציין את שמו של בית הספר שנחנך במעמד הנציג הבלגי. בית הספר נקרא 'קריאת תיגר 6' לאחר 'קריאת תיגר 5', כאשר השם מלמד על מטרת הקמת בית הספר – קריאת תיגר מול השלטון הישראלי.

עוד מציין ומזכיר עו"ד הירש דיווח בתקשורת הישראלית המלמד ש"הבלגים מובילים קו של מדינות אירופאיות אחרות שמתכוונות לתבוע מישראל פיצוי על הרס מבנים שהם בנו בניגוד להיתרים כי הם השקיעו בהם.
[https://www.inn.co.il/News/News.aspx/360049]