מופתי הרש"פ מאדיר מחבלים כ"נשמות האצילות"
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 06/06/2012

 
תכנית הדת של טלוויזיית הרש"פ "הדת והעולם".
הנושא: השהידים שנקברו בקברות ממוספרים בישראל ושגופותיהם הוחזרו לרש"פ.
     מוחמד חוסיין- המופתי של ירושלים והשטחים הפלסטיניים: "אנו מבקשים מאללה שישכן אותם עם הנביאים, דוברי האמת, השהידים והישרים... עמנו הפלסטיני קבל את הגופות הללו ברוב פאר. הנשיאות וכמובן בראשה הנשיא [עבאס], קבלה את פני השהידים הללו ברוב פאר, [וכך גם] כל ההנהגה הפלסטינית ובני עמנו ברמאללה ובכל המחוזות. כל מושל הגיע ממחוזו יחד עם קבוצה של תושבי המחוז. הם לקחו את הגופות הללו, חגגו את [הגעתן] ועשו לכבודן קבלת פנים גדולה ומכובדת, כל שהיד במחוזו. לאמיתו של דבר, זו ראיה להתעניינות של עמנו הפלסטיני בבניו השהידים ובבניו האסירים. אנו אומרים, שאללה ירחם על כל השהידים, משום שהם מתו למען מטרות עצומות. השמירה על המולדת הזו, והשמירה על כבוד בני העם הפלסטיני הן מהמטרות החשובות ביותר שלמענן הם מתו. הם נתנו את הדבר הנעלה ביותר שאדם יכול לתת בעולם הזה, את החיים. נתינת החיים היא הנתינה הגדולה ביותר. הם מסרו את נשמותיהם. הנשמות האצילות האלו, ניתנו למען אללה, למען הכבוד, למען המולדת, למען כל הערכים החשובים, שהמאבק, הג'האד וההקרבה של בני העם הפלסטיני מגלמים"