English

 


כל הדף


עלילות
עלילה: ישראל שואפת להרוס את מסגד אל-אקצא

היהודים השטניים מאיימים על מסגד אל-אקצא
יהודי בעל מבט שטני זולל גביע גלידה בדמות מסגד אל-אקצא.
קריקטורה זו הופיע במקור בעיתון "אל-דוסתור" הירדני.
אל-דוסתור
04/07/2010הקודם הבא


קריקטורותארכיון קריקטורות - כל הנושאים

Created by swat