English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כמרבה רגליים
כיתוב על פני העלה: "נעוריהם של האסירים [הפלסטינים]"
אל-חיאת אל-ג'דידה
28/08/2007הקודם הבא


2007
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat