English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כעכבר (2)
החתול: "האומה האסלאמית"
הקיר: "יסודות מסגד אל-אקצא"
al-fateh.net (Hamas website for children)
01/11/2009הקודם הבא


2009
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat