English

 

אוסף קריקטורות


ראש ממשלת ישראל כשור
ראש ממשלה ישראל, אריאל שרון, הוא השור. על גבי החיצים שמות של ארגוני טרור פלסטינים.
אל-חיאת אל-ג'דידה
20/03/2004הקודם הבא


2004
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat