English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כעכברוש
כיתוב על פני המגן [שבידי העכברוש]: "וטו"
אל-חיאת אל-ג'דידה
27/03/2004הקודם הבא


2004
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat