English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כעכביש
כיתוב בכותרת: "חומת מגן"
אל-חיאת אל-ג'דידה
30/07/2003הקודם הבא


2003
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat