English

 

אוסף קריקטורות


ראש ממשלת ישראל כאייל
אריאל שרון כאייל נוגח
אל-חיאת אל-ג'דידה
27/02/2002הקודם הבא


2002
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat