English

 

אוסף קריקטורות


ישראל ככריש (2)
טקסט על גבי המפה: "פלסטין"
הערה: הכריש בצורת מגן דוד בולע את מפת ישראל המכונה "פלסטין"
אל-חיאת אל-ג'דידה
23/05/2010הקודם הבא


2010
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat