English

 

אוסף קריקטורות


ישראל גונבת איברים של פלסטינים
ישראל גונבת את איבריהם של הפלסטינים.
הערה: האיבר הוא בצורת מפת ישראל. הפלסטינים עושים שימוש בדימוי זה להביע את בעלותם על ישראל כולה.
אל-חיאת אל-ג'דידה
13/01/2010הקודם הבא


2010
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat