English

 

אוסף קריקטורות


ה-11 בספטמבר רודף אחרי "הדוד סם"
"הדוד סם" - המייצג את ארה"ב - בורח בבהלה מפני התאריך "ה-11 בספטמבר."

כיתוב משמאל: "ספטמבר", מימין למילה רגליים שיוצרות את הצורה "11."

[הערה: קריקטורה זו פורסמה במקור בעיתון הכווייתי "אל-ווטאן", ופורסמה מחדש ב"אל-חיאת אל-ג'דידה"]
אל-חיאת אל-ג'דידה
11/09/2002הקודם הבא


2002
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat