English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

בכיר באש"ף אומר כי תגמולי הטרור של הרש"פ "מעוגנים בכל המוסכמות והאמנות הבינלאומיות," מכיוון שהאסירים המחבלים הינם "לוחמי חופש"
ראש הרשות לענייני אסירים, קדרי אבו בכר: עמדתנו בנוגע לתשלום המשכורות והקצבאות של האסירים ומשפחותיהם איתנה. זוהי זכותם, והיא מעוגנת בכל המוסכמות והאמנות הבינלאומיות, משום שאסירינו הם שבויי תנועת שחרור ולוחמי חופש. לכן חלים עליהם ההסכמים והאמנות הבינלאומיים, ובאופן ספציפי אמנות ז'נבה השלישית והרביעית.

(הערוץ הישיר של הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 6/7/2021 ועמוד הפייסבוק של הרשות לענייני אסירים, 6/7/2021)

הערוץ הישיר, הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח) 06/07/2021 (1 דקות.)


2021 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2021 2012 2004
2020 2011 2003
2019 2010 2002
2018 2009 2001
2017 2008 2000
2016 2007 1999
2015 2006 1998
2014 2005 1997
2013

Created by swat