English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

הרש"פ מדגישה את הבטחתו של עבאס להמשיך לשלם משכורות למחבלים

קריינית טלוויזיית הרש״פ: "חמוש בכוח הזכות, דבק בעקרונות הלאומיים,
קורא תיגר על הלחצים המדיניים, מגן על ירושלים... למרות הסחטנות, הוא שומר על זכות השהידים, הפצועים והאסירים."

יו״ר הרש״פ מחמוד עבאס: "ברכה שלוחה לשהידים הנאמנים שלנו, לאסירנו,
ולמשפחותיהם העומדות איתן, הנושאות את סבלן באורך רוח. ונאמר להם למשפחות השהידים, שנגן על זכויותיהם יהיה אשר יהיה המחיר שנצטרך לשלם. לא אכנע למה שישראל ביקשה. אם יישאר לי גרוש אחד, אשלם אותו למשפחות השהידים, האסירים, והפצועים, ולא אמנע זאת מהם."


הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ, 4 ביוני (פעמיים), 5 (פעמיים), 6 (ארבע פעמים), 9 (פעמיים), 11 (פעמיים), 12, 15, 16 (פעמיים), 18, 19, 2021
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 19/06/2021 (1 דקות.)


2021 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2021 2012 2004
2020 2011 2003
2019 2010 2002
2018 2009 2001
2017 2008 2000
2016 2007 1999
2015 2006 1998
2014 2005 1997
2013

Created by swat