English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

הכחשת השואה על ידי איש דת פלסטיני בכיר: "בכל אירופה לא היו שישה מיליון יהודים"
מזכ"ל מועצת חכמי הדת והמטיפים בירושלים:
"[גדר ההפרדה היא תסמין של] ההיגיון היהודי שנשלט על ידי "הגטו". הגטו הוא החיים בשכונה מבודדת ליהודים בלבד. לכן הם אינם יכולים לחיות עם קבוצות אחרות, כי הם חושבים שתרבותם ודתם מחייבות אותם לקיים קשרים בינם לבין עצמם, ומתוך השקפה של עליונות כלפי האחרים.
לכן הם, למשל, לא התפזרו בשכונות [במדינות] המערב, אלא גרו במה שמכונה "גטו".
הגטו לא נכפה עליהם, כפי שחושבים, אלא הם שכפו אותו על עצמם.
ובכן הגדר הזו, אין רק גדר אחת, יש גדרות רבות.
הביטי אל העיר לוד למשל, או על רמלה. אין עירוב בין האוכלוסיות השונות, בעלי אזרחות ישראלית. יש הפרדות. הסיבה לכך, היא המנטליות הישראלית, מנטליות הגטו, מנטליות שלילת האחר ואי יכולת לדו-קיום עימו. [היהודים] מנפחים כל מעשה של האחרים נגד יהודי כלשהו בעולם. בהקשר זה עולה סוגיית השואה, שכל העולם עדיין עוסק בה. ישנו מקום שנקרא "יד ושם לשואה ולגבורה", כשידוע שבכל אירופה לא היו שישה מיליון יהודים."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 17/07/2009 (1 דקות.)


2009


מחמוד עבאס מצהיר: "אין חילוקי דעות בין פת"ח לחמאס"
31/12/2009 (1דקות.)
בחסות אבו מאזן מסיבת יום הולדת למחבלת דלאל מוגרבי
29/12/2009 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית: מעולם לא היה בית מקדש, הכותל הוא חלק ממסגד אל-אקצא
02/11/2009 (1דקות.)
עבאס תומך בשימוש "כל האמצעים" על מנת לשחרר מחבלים
06/10/2009 (1דקות.)
טלוויזית החמאס מחנכת ילדים לרצח יהודים
22/09/2009 (1דקות.)
בוגרי תיכון: הרובים של פת"ח לא החלידו
28/07/2009 (1דקות.)
חבר פרלמנט ברש"פ: ערפאת הונה את העולם כשגינה את הטרור
22/07/2009 (1דקות.)
הכחשת השואה על ידי איש דת פלסטיני בכיר: "בכל אירופה לא היו שישה מיליון יהודים"
17/07/2009
החמאס מארח את ילדי המחבלת המתאבדת רים ריאשי ומקרין להם שחזור של מותה בפיגוע ההתאבדות
03/07/2009 (2דקות.)
שר לשעבר ברש"פ: רוב פיגועי הטרור בוצעו על ידי כוחות הביטחון של הרש"פ
29/06/2009 (1דקות.)
איש דת ברש"פ: היהודים אימצו לעצמם את הכותל "בסילוף ושקר"
09/06/2009 (1דקות.)
המופתי הפלסטיני, מוחמד חוסין: ישו ומריה היו פלסטינים
12/05/2009 (1דקות.)
עבאס שולל את זהותה היהודית של מדינת ישראל
27/04/2009 (1דקות.)
ישו מוצג באופן שגוי כ"פלסטיני" ע"י המופתי של הרש"פ
21/04/2009 (1דקות.)
יאסר ערפאת גינה פיגועי טרור שהוא מימן
06/04/2009 (1דקות.)
שחקנים מגלמים ילדים יהודים שלומדים כי ארץ ישראל משתרעת מהפרת לנילוס‬
01/01/2009 (1דקות.)

 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2023 2014 2005
2022 2013 2004
2021 2012 2003
2020 2011 2002
2019 2010 2001
2018 2009 2000
2017 2008 1999
2016 2007 1998
2015 2006 1997

Created by swat