English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

מחבל שתכנן רצח של 5 אנשים מלמד מחבלים כלואים לימודי תואר שני של אוניברסיטת אל-קודס, הרש״פ משלמת
מוחמד שאהין ,עוזר לנשיא אוניברסיטת אל-קודס לענייני תלמידים: אנחנו שולחים את כל הברכות לאסירינו, שהם באמת כתר של כבוד על ראשינו... תכנית [הלימודים] הזאת הינה התרסה בתוך בתי הכלא... אנחנו ב[אוניברסיטת] אל-קודס הפתוחה התחלנו את התכנית המעשית והיציבה בחמישה בתי כלא: רימון, קציעות, גלבוע, נפחא ושיקמה - במסגרת הסכם שנחתם בין אוניברסיטת אל-קודס הפתוחה, המשרד לענייני האסירים דאז [ברש״פ] בשנת 2014, שהוא כעת הרשות לענייני אסירים, והמשרד לחינוך ולהשכלה גבוהה [ברש״פ]... הקריטריון החשוב ביותר הוא הימצאותה של ועדה של אקדמאים בכל אחד מבתי הכלא הללו, מבין [האסירים] בעלי תואר שני או דוקטורט... ועדה שמפקחת על ההליכים, על המבחנים, על הציונים, על מסירת הציונים, על כל ההליכים ובמיוחד אלו האקדמיים, כדי שיעמדו בכללים ובקריטריונים המצויים בתוך האוניברסיטה... עורך הדין של הרשות לענייני אסירים [באש״ף] מעביר את המבחנים [מחוץ לכלא], ומוסר אותם לדיקנט הקבלה והרישום באוניברסיטה... המטרה היא לשרת את האסירים במסגרת האחריות החברתית של האוניברסיטה. מאז שנת 2000 ועד 2014 התכנית הייתה לחלוטין בחינם...

אוניברסיטת אל-קודס הפתוחה באמצעות המערכת הלימודית שלה ומומחיותה בתחום הזה הינה המנגנון שיעביר לימודים לאסירים בתוך בתי הכלא. זה היה ההסכם. כאשר החל ביצוע ההסכם, הנהלת בתי הכלא הפרה את ההסכם, וכפתה [על האסירים] את האוניברסיטה העברית הפתוחה, שלמען האמת היא מספקת תכניות שאין להם קשר למורשת להיסטוריה ולאפשרויות שלנו... אבל משנת 2014 ... 30% מהעלויות [משולמות בתור] מלגה לכל האסירים מצד האוניברסיטה, והיתר משולם על ידי הרשות לענייני אסירים, ללא גביית [כסף] מהאסיר.

מנחה הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ: [התכנית היא] לא רק לתואר ראשון. האסירים גם משיגים תואר שני-
זיאד עיאד, ראש מחלקת מדעי המדינה באוניברסיטת אל-קודס: נכון... ההתחלה הייתה ב-2012, כשהתחלנו עם [לימודי] לתואר שני באמצעות האח ד"ר מרואן ברגותי, אשר יזם את לימודי תואר שני בתוך בתי הכלא בלימודים ישראליים. התכנית הזאת הייתה הצלחה גדולה. הוצאנו סטודנטים רבים שנשאו תעודת תואר שני.

מרואן ברגותי מרצה חמישה מאסרי עולם על תכנון פיגועי טרור נגד אזרחים ישראלים ב"אינתיפאדת אל-אקצא." לאחר שהורשע ונכלא בישראל, הוא נבחר מחדש כחבר במועצה המחוקקת הפלסטינית.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 08/10/2020 (1 דקות.)


2020


הרש"פ: הרוצח של אישה בהריון ושל ילד הוא "גיבור" וקורבן ל"חטיפה"על ידי ישראל
09/12/2020 (1דקות.)
מחבל שתכנן רצח של 5 אנשים מלמד מחבלים כלואים לימודי תואר שני של אוניברסיטת אל-קודס, הרש״פ משלמת
08/10/2020
בכיר באש"ף מודה שהרש"פ משלמת את משכורות הטרור במלואן גם בזמן המשבר הפיננסי, בעוד שהיתר מקבלים חצי
07/10/2020 (1דקות.)
בין 7,000 ל-8,000 מחבלים משוחררים מקבלים שכר בלי לעבוד, הרש״פ תקלוט אותם במנגנוני הביטחון
07/10/2020 (1דקות.)
הרש"פ משלמת את שכר הלימוד באוניברסיטאות לאסירים כלואים ומשוחררים
07/10/2020 (1דקות.)
אביו של אסיר העדיף שבנו יישאר בכלא וישלים את התואר השני בפיקוחו של מחבל שתכנן רצח של 5 אנשים
13/07/2020 (1דקות.)
עבאס מבטיח להמשיך משכורות טרור: "אנחנו נשלם"
20/05/2020 (1דקות.)
משכורות המחבלים והרוצחים הן "עניין קדוש",לדברי ראש הממשלה הפלסטיני
11/05/2020 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית: חיילי צה"ל "יצאו מובסים"
11/05/2020 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית: הבאת ילדים מזרע מוברח "משחררת" אסירים
29/04/2020 (1דקות.)
הטלוויזיה הפלסטינית נענית לבקשות של אסירים מחבלים, רוצח ביקש לראות את הלוויית אביו
20/02/2020 (1דקות.)
אש"ף ופת"ח מקיימים קורסים בבתי הכלא בישראל, 70 אסירים קיבלו תעודות
06/02/2020 (1דקות.)

 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2021 2012 2004
2020 2011 2003
2019 2010 2002
2018 2009 2001
2017 2008 2000
2016 2007 1999
2015 2006 1998
2014 2005 1997
2013

Created by swat