English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

אמא שולחת את בנה לפיגוע התאבדות (2002)
אום נידאל עם בנה מוחמד, חמוש ומוכן לבצע את פעולת הטרור: "בחיי, זה היום הטוב ביותר שלי. אני מרגישה שהבורא מרוצה ממני, כי אני נותנת משהו [את בני] למענו. הייתי רוצה לתת עוד [בנים] בתור כפרה למען אללה, וכדי שיתנופף מעל פלסטין דגל [האסלאם] - "אין אלוהים מלבד אללה... נכון שאין דבר יקר יותר מהילדים, אך למען אללה אנו נותנים בקלות את היקר."

אום נידאל לאחר מות בנה: "נתתי את בני לג'יהאד למען אללה. זאת חובתנו הדתית. אם הייתי מרחמת עליו, או נותנת לו להתחרט - זה לא היה צודק, הייתי עושה טעות. אני לא רוצה ללכת לפי תחושותיי, תחושות אימהיות. הנחתי אותן בצד למען משהו חשוב יותר, למרות שזה גם קשור לתחושות אימהיות. למה? כיוון שאני אוהבת את בני, ואני רוצה לבחור עבורו את הטוב ביותר. והטוב ביותר אינו חיי העולם הזה. לנו יש את חיי העולם הבא שהם האושר הנצחי, ואם אני אוהבת את בני, אבחר עבורו את האושר הנצחי. הכבוד שאני מקבלת מילדיי החיים, אינו כמו הכבוד שהשהיד נתן לי. הוא ילמד עלינו זכות ביום תחיית המתים. מה עוד אפשר לבקש? אינשאללה, אנחנו נהייה אתו בגן-עדן. זה הטוב ביותר שאני יכולה לייחל. הכבוד הרב ביותר שנתן לי [בני] הוא נפילתו כשהיד.

[אתר האינטרנט של החמאס, 2002]
01/03/2002 (1 דקות.)


2002 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2021 2012 2004
2020 2011 2003
2019 2010 2002
2018 2009 2001
2017 2008 2000
2016 2007 1999
2015 2006 1998
2014 2005 1997
2013

Created by swat