English

 


ספריית וידאו


סרטונים פלסטינים


סרטוני PMW


Share |
הקודם הבא

תכנית החמאס: חטיפת בני ערובה לצרכי מיקוח
סעיד ציאם (חמאס), שר הפנים לשעבר ברש"פ: "היו המלצות לחזור על פעולות של חטיפת חיילים ישראלים נוספים, כי אנו יודעים שהכיבוש הזה אינו מבין אלא את השפה הזו. שנית השבי של החייל [גלעד שליט], לא יהווה סיבה לשחרור מעל 10,000 אסירים. "

אום נידאל (חמאס), חברת המועצה המחוקקת: "בלי קשר להיותי חברת מועצה מחוקקת ומעורבת בממשל, בתור אזרחית פלסטינית, בחיי שאני לא מאמינה אלא בפתרון אחד והוא חטיפת החיילים הציונים."

כתב ערוץ אל-אקצא: "[חטיפת] עשרה חיילים ציונים או פחות היא ערובה לשחרור אלפי האסירים הפלסטינים. מספר המלצות הועלו בישיבת המועצה המחוקקת, כאשר הבולטת שבהן הייתה הקריאה לעוד חטיפות של חיילים ציוניים, כפתרון לסיום סבל האסירים."
18/04/2007 (1 דקות.)


2007 

לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
העולם ללא ישראל
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
ילדים לוחמים
שכתוב ההיסטוריה
סילוף והכחשת שואה
חשוב מבחינה היסטורית
מימון מערבי
אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
הערבים הישראלים
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

בחר לפי סגנוןלפי שנים

2021 2012 2004
2020 2011 2003
2019 2010 2002
2018 2009 2001
2017 2008 2000
2016 2007 1999
2015 2006 1998
2014 2005 1997
2013

Created by swat